Öronakupunktur

öronakupunktur förenas kinesisk och västerländsk medicin.

Öronakupunktur är en behandlingsmetod där punkter i örat stimuleras för att ge effekter i andra delar av kroppen.

Genom att påverka en bestämd punkt i örat, som motsvarar och står i relation till ett visst organ, en kroppsdel eller en funktion, kan man förebygga sjukdomar, behandla sjukdomar och ge smärtlindring.

I boken ”Nei Jing”, Den gule kejsarens internmedicin, som skrevs under perioden 403-221 f.Kr. och som är en fantastisk sammanställning av den tidens samlade medicinska kunskap, finner man samband mellan ytterörat och olika organ i kroppen.

Den franske läkaren Paul Nogier anses vara den moderna öronakupunkturens fader i västvärlden.

Med öronakupunktur kan man t.ex. behandla:

 • inflammationer
 • förkylningar
 • halsont
 • feber
 • mag- och tarmproblem
 • värk i rygg, nacke
 • huvudvärk
 • tandvärk
 • trigeminusneuralgi
 • trötthet
 • stress
 • sömnproblem

Jag använder som regel inte nålar (men vill du ha nålar så får du självklart det), jag använder mig av s.k. kulplåster. Det är små frön som sitter fast i ett pytteplåster, som appliceras på aktiva punkter. Du trycker själv på fröna 3 – 5 ggr /dag i ca 5-6 dagar. Behandlingen behöver upprepas 2 – 3 ggr för att få ordentlig effekt.